Trụ sở FPT khu CNC Hòa lạc

Thi công lắp đặt khe co giãn E-JOINT 02; 05;

  • Khối lượng: 550m;
  • Đối tác: Tổng công ty 319 – BQP

Macinsearch

Sản Phẩm Liên Quan